RELACIO DE DIFUNTS


Sala 1.  
 
Sala 2.  EDUARDO DURAN PEREZ.        Cerimònia 19.01.2019 a les 13:00 hores.

Sala 3.  MANUEL COLOMINA RAMIZ.  Cerimònia 19.01.2019 a les 10:00 hores.  
 
Sala 4.  JUAN PÉREZ PLAZAS.                Cerimònia 18.01.2019 a les 11:30 hores.           
 
Capella.
 
Recepcio Directa:
 
 
 
             
               
 
 
TAXES

De conformitat amb la Resolució de data 19 de desembre de 2011 dictada per la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns, es fa públic el calendari fiscal per a l’any 2017, sent el període voluntari de recaptació el que s’indica a continuació:

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

  • Període de cobrament del 2 d’abril al 30 de juny.