RELACIO DE DIFUNTS


Sala 1.  JOAQUIN ABRIL GORGOSO.                     DIA 13/12/2018 A LES 12:15 HORES.
 
Sala 2.  LIDIA OLIVER CARCELEN.                           DIA 13/12/2018 A LES 10:30 HORES.

Sala 3.  ANGEL NEIRA GORGOSO.                         DIA 13/12/2018 A LES 12:15 HORES.
 
Sala 4.  OSCAR ANDAL BABAO.                             DIA 13/12/2018 A LES 10:00 HORES.
 
TAXES

De conformitat amb la Resolució de data 19 de desembre de 2011 dictada per la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns, es fa públic el calendari fiscal per a l’any 2017, sent el període voluntari de recaptació el que s’indica a continuació:

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

  • Període de cobrament del 2 d’abril al 30 de juny.