RELACIO DE DIFUNTS

LLISTAT DE DIFUNTS

 

Sala 1.   

 

Sala 2.   

 

Sala 3.   

       

Sala 4.   

 

CAPELLA. 

 

DIRECTE:        DOLORES CLAVERO MIRANDA   15/08/2018

                

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                        

TAXES

De conformitat amb la Resolució de data 19 de desembre de 2011 dictada per la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns, es fa públic el calendari fiscal per a l’any 2017, sent el període  voluntari de recaptació el que s’indica a continuació:

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

  • Període de cobrament del 2 d’abril al 30 de juny.