RELACIO DE DIFUNTS

LLISTAT DE DIFUNTS

 

Sala 1. ANTONIO SANCHEZ CRESPO.    Cerimònia 18.11.2018 a les 13:00 hores.(I)

 

 Sala 2.   JUANA GIMENEZ MARTINEZ     Cerimònia 18.11.2018 a les 1130 hores.

 

Sala 3.   MANUEL CASADO VALLEJO.      Cerimònia 18.11.2018 a les 10:45 hores. 

             

 Sala 4.   

 

CAPELLA. 

 

DIRECTE: 

                   

             

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                        

TAXES

De conformitat amb la Resolució de data 19 de desembre de 2011 dictada per la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns, es fa públic el calendari fiscal per a l’any 2017, sent el període  voluntari de recaptació el que s’indica a continuació:

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

  • Període de cobrament del 2 d’abril al 30 de juny.