RELACIO DE DIFUNTS

LLISTAT DE DIFUNTS

 

Sala 1. 

 

Sala 2. RAFAEL CARMONA SANCHEZ.  Cerimònia dia 21/09/2018 a les 10:00 hores .

 

Sala 3. 

       

Sala 4.  . 

 

CAPELLA. 

 

DIRECTE:        

                

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                        

TAXES

De conformitat amb la Resolució de data 19 de desembre de 2011 dictada per la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns, es fa públic el calendari fiscal per a l’any 2017, sent el període  voluntari de recaptació el que s’indica a continuació:

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

  • Període de cobrament del 2 d’abril al 30 de juny.