RELACIO DE DIFUNTS

LLISTAT DE DIFUNTS

 

Sala 1.   ADORACION RODENAS ANDUJAR. Cerimonia el día 26/05/2018 a les 10:00 hores.

 

Sala 2.  CARMEN TEJERO RETAMOSA.        Cerimònia el día 26/05/2018 a les 11:30 hores.

 

Sala 3.  JOSE FERNANDEZ LOPEZ.         Cerimònia el dia 26/05/2018 a les 13:00 hores

            

Sala 4.   CASIMIRO CORELLA GOMEZ.    Cerimònia el día 26/05/2018 a les 10:45

 

CAPELLA. 

 

DIRECTE:   

 

   

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                        

TAXES

De conformitat amb la Resolució de data 19 de desembre de 2011 dictada per la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns, es fa públic el calendari fiscal per a l’any 2017, sent el període  voluntari de recaptació el que s’indica a continuació:

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

  • Període de cobrament del 2 d’abril al 30 de juny.