RELACIO DE DIFUNTS

LLISTAT DE DIFUNTS

 

Sala 1.    ROSARIO CARMONA MAYA.   Cerimònia 15/10/2018 a les 11:30  hores.

 

Sala 2.   EVA MARIA HIDALGO SANCHEZ.    Cerimònia 15/10/2018 a les 10:45  hores.

        

 

Sala 3.    LUCIANO GIL VICARIO.       Cerimònia 15/10/2018 a les 12:15  hores.                   

 Sala 4.   

 

CAPELLA. 

 

DIRECTE:     

             

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                        

TAXES

De conformitat amb la Resolució de data 19 de desembre de 2011 dictada per la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns, es fa públic el calendari fiscal per a l’any 2017, sent el període  voluntari de recaptació el que s’indica a continuació:

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

  • Període de cobrament del 2 d’abril al 30 de juny.