RELACIO DE DIFUNTS - 08/04/2020

AGUSTIN LORENTE CLEMENTE ENTERRAT
DIEGO FUENTES VALENCIA INCINERAT
DELFINO DEL RIO BARRERO INCINERAT
JUAN RAMON COLLADOS HOYO INCINERAT
MANUEL PEÐA VELASCO INCINERAT
PEDRO ALCARAZ GIL INCINERADT
FRANCISCO HEREDIA ALBEROLA ENTERRAT
JUSTA RUIZ CASTELLANO ENTERRADA
ROSARIO DELGADO PINTO ENTERRADA
EDUARDO PRIETO CALVO INCINERAT
LUIS CARPIO LUENGO INCINERAT
TOMAS MARTINEZ SORIANO INCINERAT
TAXES

De conformitat amb la Resolució de data 19 de desembre de 2011 dictada per la Tinenta d'Alcalde de l'Àrea d'Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns, es fa públic el calendari fiscal per a l'any 2019, sent el període voluntari de recaptació el que s'indica a continuació:

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

  • Període de cobrament del 2 d'abril al 30 de juny.