RELACIO DE DIFUNTS

LLISTAT DE DIFUNTS

 

Sala 1.    MARIA MEYA AMAT.              Cerimònia 24/03/2018 a les 10:00 hores. 

 

Sala 2.     RAFAEL ADAMUZ LOPEZ.    Cerimònia 24/03/2018 a les 11:30 hores.  

 

Sala 3.      ANTONIO LOPEZ RAMIREZ.   Cerimònia 24/03/2018 a les 10:45 hores.

            

Sala 4.      PILAR DOMINGUEZ LOBO.   Cerimònia 24/03/2018 a les 12:15 hores.

CAPELLA:          

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                        

TAXES

De conformitat amb la Resolució de data 19 de desembre de 2011 dictada per la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns, es fa públic el calendari fiscal per a l’any 2017, sent el període  voluntari de recaptació el que s’indica a continuació:

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

  • Període de cobrament del 2 d’abril al 30 de juny.