RELACIO DE DIFUNTS


Sala 1.  ANTONIO NOGUERAS GALVEZ.      Cerimònia: 27/05/2019 a les 10:00 hores.
 

Sala 2.  NEMESIO CAMACHO MORENO.    Cerimònia: 27/05/2019 a les 10:45 hores.
 

Sala 3.  GENARO ORTEGA MORERA.           Cerimònia: 27/05/2019 a les 11:30 hores.
 

Sala 4.  FRANCISCO ORDOÑEZ CASTILLO.   Cerimònia: 27/05/2019 a les 12:15 hores.
 
 

Capella.  
 

Recepció Directa:  
 
 
 
 
 
 
 
 
TAXES

De conformitat amb la Resolució de data 19 de desembre de 2011 dictada per la Tinenta d'Alcalde de l'Àrea d'Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns, es fa públic el calendari fiscal per a l'any 2019, sent el període voluntari de recaptació el que s'indica a continuació:

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

  • Període de cobrament del 2 d'abril al 30 de juny.