RELACIO DE DIFUNTS


Sala 1. 
 
Sala 2. 

Sala 3.   JUAN MIGUEL GIRO.     Cerimònia 18/02/2019 a les 10:45 hores
 
Sala 4.             
 
Capella.
 
Recepcio Directa:   
 
 
             
               
 
 
TAXES

De conformitat amb la Resolució de data 19 de desembre de 2011 dictada per la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns, es fa públic el calendari fiscal per a l’any 2017, sent el període voluntari de recaptació el que s’indica a continuació:

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

  • Període de cobrament del 2 d’abril al 30 de juny.