RELACIO DE DIFUNTS


Sala 1.   JOSE DONAIRE JEREZ
 
Sala 2.                  

Sala 3.   PEPITA MERCADER ESTRAS.     Cerimònia 23.03.2019  a les 13:00 hores.
 
Sala 4.   INES GARCIA MEDINA.             Cerimònia 22.03.2019 a les 10:00 hores. 
 
 
Capella.   
 
Recepcio Directa: 
 
 
 
             
               
 
 
TAXES

De conformitat amb la Resolució de data 19 de desembre de 2011 dictada per la Tinenta d’Alcalde de l’Àrea d’Economia, Hisenda, Planificació i Serveis Interns, es fa públic el calendari fiscal per a l’any 2017, sent el període voluntari de recaptació el que s’indica a continuació:

TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

  • Període de cobrament del 2 d’abril al 30 de juny.