Pujada de l'IVA

Segons la publicació de l'Ajuntament informa de 22 de febrer de 2013;

 

"Com a resultat del Decret del Govern central, l'increment de l'IVA que va entrar

en vigor durant el mes de setembre de 2012, l'activitat del Cementiri ha passat

de tenir un tipus reduït del 8% a tenir-ne un de normal del 21%, que s'ha

hagut d'aplicar de manera obligatòria l'any 2013.

Per reduir les conseqüències de l'augment de l'IVA en els serveis funeraris

i del Cementiri, a l'octubre del 2012, l'Ajuntament i l'empresa concessionària

van decidir no incrementar la taxa de manteniment del Cementiri municipal.

Tanmateix, el canvi de percentatge de l'IVA és allò que fa apujar l'import de

cada rebut de la taxa de manteniment del servei en uns 6,00  euros,

aproximadament.

Els rebuts per aquesta taxa es posaran en període de cobrament, el proper

mes d'Abril."

 

RACÓ DE LA MEMÓRIA

alt

El comiat del que s’en va, és un fet que la memória manté molt de temps, potser per sempre.
Quan arriva el moment, volem que aquesta imatge de la despedida sigui un record  que es perllongui en el futur.
Per aquest motiu, hem restat atents al que les persones ens han transmés i tenim clar que ens calia un espai especial on dur a terme aquesta despedida.
Un lloc, unes condicions, personals, úniques si es possible, per a fer que aquest procés sigui una acte de reconeixement, ens permeti recordar i potser reviure amb el record els bons moments viscuts.
On puguem retre homenatge quan volguem

 

La despedida del que se va, es un hecho que la memória se mantiene mucho tiempo, quizás por siempre jamás.
Cuando llega el momento, queremos que esta imagen de la despedida sea un recuerdo que se prolongue en el futuro.
Por este motivo, hemos restado atentos al que las personas nos han transmitido y tenemos claro que nos hacía falta un espacio especial donde llevar a cabo esta despedida.
Un lugar, unas condiciones, personales, únicas si se posible, para hacer que este proceso sea una acto de reconocimiento, nos permita recordar y quizás revivir con el recuerdo los buenos momentos vividos.
Dónde podamos rendir homenaje cuando queramos.

 

ABANS I ARA - ANTES Y AHORA

Un recorregut gràfic per la vida de la concessió del cementiri de Santa Coloma de Gramenet

abansara1

1996                                                                   2009